Kengetallen
 

31 dec. 2015

31 dec. 2014

Taxatiewaarde vastgoed

€ 171.582.576 € 175.881.002

Groepsvermogen

€ -/- 44.544.838 € -/- 45.362.459

Huuropbrengsten (excl. parkeergarage)

€ 13.668.256 € 14.509.869

Leegstand

2,3% 3,5%

Debiteurenrisico

0,8% 1,5%

Direct resultaat

€ 1.439.481 € 1.059.156

Resultaat

€ 817.621 € 5.289.459

Gemiddelde resterende looptijd huurovereenkomsten

6,0 jaar 6,2 jaar