Visie op vastgoed

De winkelmarktontwikkeling is geanalyseerd uit diverse bronnen. Op basis hiervan is het navolgende geconcludeerd.

 

De winkelmarkt ondergaat de komende jaren een metamorfose. Het draait tegenwoordig om gemak, gezondheid, beleving, duurzaamheid en prijs.

 

 • Inspelen op groeitrends als bovengenoemd;
 • Inspelen op niches (bijv. biologische supermarkten);
 • Foodretail en foodservice;
 • Afhaalpunten voor internetbestellingen realiseren als extra traffic in / bij winkels.

 

De bedreigingen zijn:

 • Onderscheid op prijs is steeds moeilijker;
 • Servicesupermarkten moeten profilering aanscherpen;
 • Internet online verkoop is nu < 1% van de omzet: dit neemt toe.

 

De binding van klanten met een supermarkt wordt vooral bepaald door:

 • Korte afstand tot de winkel en parkeren;
 • Goede prijs / kwaliteit verhouding;
 • Klanten weten waar de producten liggen;
 • Goede kwaliteit groente, fruit en beschikbare producten.

 

De omzetontwikkeling van supermarkten is als volgt weer te geven vanaf 2008:


Ontwikkleing omzet supermarkten

 

Internet

Het marktaandeel internetverkopen in zijn algemeenheid zal volgens prognoses van ca. 6% in 2012 toenemen naar ruim 16% in 2020.
Gesplitst in food en non-food zullen de foodverkopen via internet geschat toenemen van < 1% naar 3-4%. De non-food van ca. 15% naar 20-30% in 2020.
De grootste groei vond plaats in de branches speelgoed, sport, huis- en tuinartikelen en mode. De groei is vooral groot in niet keuzegevoelige branches zoals wit- en bruingoed, computers, sport, spel en media en zal verder toenemen.

 

In de foodsector is het marktaandeel vrijwel nihil < 1%. De nabijheid van aanbod (fijnmazige winkelstructuur), de aard van het product (vers), de lage marges en complexe logistiek zijn hiervoor belangrijke verklaringen.

 

Voor internetverkopen zijn er twee verschijningsvormen:

 1. Internetverkoop zonder consument ter plaatse, geleverd door bezorging. De detailhandelsactiviteit heeft een ruimtelijke uitstraling / verschijningsvorm.
 2. Internetverkoop met afhalen in winkels. Als de consument niet thuis is kan het product worden afgehaald. Veel afhaallocaties bevinden zich in bestaande winkels van de betreffende keten. Een visie die gedeeld wordt is dat de klant zich in toenemende mate online wil oriënteren, vervolgens in de winkel het product wil zien en vastpakken en dan het product in een winkel naar keuze afhalen.

 

De verwachting is dat er een afnemende behoefte ontstaat aan fysieke winkels door:

 • Groei internet;
 • Schaalvergroting;
 • Demografische ontwikkelingen.

 

Formules met een groot oppervlak en / of veel vestigingen verdringen kleinschalige spelers.

 

De groei van internet heeft vooral grote gevolgen voor winkelgebieden met een groot aandeel van niet-dagelijkse producten.

 

Extra aandacht moet gegeven worden aan de ruimtelijke invulling op locaties. Ondanks de toenemende internetaankopen zullen consumenten winkels en winkelgebieden blijven bezoeken.


Behoefte aan schaalvergroting van met name supermarkten dient te worden ingevuld. De fijnmazige winkelstructuur in Nederland en Duitsland leidt tot beperktere internetaankopen van food.


De oppervlakte van winkels in Nederland is bijvoorbeeld van gemiddeld 220 m2 in 2003 toegenomen tot 280 m2 in 2013. Het aantal zelfstandige winkeliers is daar tussen 2003 en 2013 afgenomen van 80.000 naar circa 60.000. Het aantal filialen is echter toegenomen van 30.000 naar 40.000.

 

 

Visie van Wieringerwaard

De focus van Wieringerwaard moet liggen op het inspelen op de schaalvergroting van de supermarkten en focus op sterke ketens met aanvullende diensten (zoals internet) en dient de komende jaren aangescherpt te worden. In gebieden zonder fijnmazige winkelstructuur dient hier nog meer de focus op te liggen. Daar is internet ook bedreigender. In ieder geval wordt de focus gehouden op groeigebieden, het vermijden van krimpgebieden en verhoging van de ondergrens van inwoners in een straal van 5 kilometer tot 7.500 in Nederland en 10.000 in Duitsland.

 

In winkelgebieden blijft vooral van belang het begrip “locatie, locatie en locatie”. Onderdeel van dat begrip locatie is parkeren, ruimtelijke flexibiliteit en dominantie.

 

Het accent ligt de komende jaren met name op het voldoen aan huurderswensen, zoals het vergroten van verkoopoppervlak en de huisstijlaanpassing van ketens. Voorts ligt het accent op het optimaliseren van parkeergelegenheid en aandacht voor synergie-effecten als kwalitatieve huurders bij elkaar gesitueerd kunnen worden (afname van afbreukrisico).